12 lutego 2020

Anna Domin

Czy proponowane ugody w sprawach frankowych okażą się atrakcyjne? Komentarz ekspercki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku swoim wyrokiem poruszył górę lodową – wyznaczył ścieżkę postępowania dla sądów polskich orzekających w sprawach frankowych. Pojawiające się doniesienia medialne dotyczące planów niektórych banków przygotowania oferty ugód należy traktować ze szczególną ostrożnością w kontekście dotychczasowej polityki banków. Nie ma wątpliwości, że linia orzecznicza kształtuje się korzystnie dla […]

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku swoim wyrokiem poruszył górę lodową – wyznaczył ścieżkę postępowania dla sądów polskich orzekających w sprawach frankowych.

Pojawiające się doniesienia medialne dotyczące planów niektórych banków przygotowania oferty ugód należy traktować ze szczególną ostrożnością w kontekście dotychczasowej polityki banków.

Nie ma wątpliwości, że linia orzecznicza kształtuje się korzystnie dla Frankowiczów – podkreślają eksperci naszej Kancelarii.

Ugoda co do istoty może być pewnym rozwiązaniem dla sporów frankowych, ale należy pamiętać o tym, że w jej konstrukcji mogą się pojawić postanowienia umiarkowanie korzystne, a jedynie zabezpieczające dalsze istnienie umowy kredytowej na warunkach banku.

Dotychczasowe propozycje pozywanych banków z jakimi nasza Kancelaria się spotkała były nieakceptowalne z uwagi na interes Kredytobiorców.

Na ten moment, same deklaracje co do przygotowania oferty ugody to w naszej ocenie za mało by stwierdzić, że sytuacja zmierza do polubownego zakończenia spraw frankowych.

Równolegle pozywane banki straszą kredytobiorców wytaczaniem powództw o rzekome bezumowne korzystanie z kapitału, co jedynie skłania do refleksji nad rzeczywistymi pobudkami, które kierują przedstawicielami sfery bankowej.

Należy również rozważyć, czy ów doniesienia medialne nie są jedynie taktyką procesową pozywanych banków na odciągnięcie kredytobiorców od dochodzenia swoich praw względem nieuczciwych, nieograniczonych kwotowo kredytów frankowych.

Wskazane jest aby przedmiot ugody był dokładnie przeanalizowany, a najlepiej skonsultowany z profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w sporach frankowych. 

Podtrzymujemy iż najskuteczniejszą drogą do uwolnienia się od nieograniczonego kwotowo kredytu frankowego jest złożenie pozwu do sądu przeciw bankowi – prześlij nam swoją umowę, a nasi eksperci dokonają dla Ciebie bezpłatnej analizy.

Możemy pomóc Ci poczuć się znowu wolnym.

Potrzebujesz pomocy przy kredycie w CHF?

Zgłoś się do nas – pomożemy Ci!

+22 438 94 03 lub napisz: [email protected]