12 kwietnia 2024

Anna Domin

Zielone światło dla mediacji odciąży sądy

Dziś mediacja i arbitraż do rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami praktycznie nie są stosowane. Ich udział to zaledwie 0,2 proc. spraw sądowych. Upowszechnienie tych form ma się zmienić dzięki ustawie o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, którą właśnie podpisał prezydent. (…) – Wejście na drogę postępowania sądowego powinno być traktowane jako ostateczność. Do upowszechnienia się takiego […]

Dziś mediacja i arbitraż do rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami praktycznie nie są stosowane. Ich udział to zaledwie 0,2 proc. spraw sądowych. Upowszechnienie tych form ma się zmienić dzięki ustawie o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, którą właśnie podpisał prezydent. (…)

– Wejście na drogę postępowania sądowego powinno być traktowane jako ostateczność. Do upowszechnienia się takiego przeświadczenia, szczególnie wśród przedsiębiorców, może przyczynić się jedynie szeroko zakrojona akcja informacyjna – uważa mec. Stanisław Rachelski, doświadczony negocjator i mediator.
– Założeniem nowej ustawy jest wspieranie takich rozwiązań zarówno przez pełnomocników stron, jak i przez sąd. To ważne, bo dziś świadomość na temat tego typu metod jest raczej znikoma. A przecież w wielu sytuacjach mediacja lub arbitraż mogą doprowadzić do tańszego i szybszego zakończenia sprawy – wyjaśnia mec. Rachelski, podkreślając, że takie zakończenie nie przekreśla dalszej współpracy pomiędzy stronami. A sądowy wyrok – na ogół tak.

Ustawa przewiduje też wiele korzyści ekonomicznych dla decydujących się na pozasądowe rozstrzygnięcie.(…)

– Z drugiej strony brak woli udziału w próbach polubownego załagodzenia konfliktu (nieuzasadniona odmowa poddania się mediacji) będzie skutkował karą w postaci obciążenia strony częścią kosztów sądowych, niezależnie od rozstrzygnięcia – dodaje mec. Stanisław Rachelski. (…)