Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, która zdecydowanie liberalizuje dotychczasowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów między innymi z własnych posesji. Zgodnie z nowymi przepisami wycinka drzew lub krzewów z własnej posesji będzie możliwa bez uzyskania zezwolenia pod warunkiem, że usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co do zasady, więc osoba fizyczna będzie mogła usunąć drzewo lub krzewy z własnej posesji bez konieczności uzyskania zezwolenia. Pewne ograniczenia w tym zakresie mogą jednak, w świetle nowych przepisów, zostać wprowadzone przez rady gminy, które będą mogły w drodze uchwał stanowiących akty prawa miejscowego określać, w jakich przypadkach nie chcą, aby na ich terenie obowiązywało ogólne zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów. Będą też mogły określić, w jakich sytuacjach lub dla jakiego rodzaju drzew zezwolenie na ich usunięcie będzie nadal wymagane.