Źródło: Dziennik Internautów Data: 7 październik 2008 r. Autor: Anna Wasilewska-Śpioch “Jak odzyskać pieniądze od Vivid wpłacone za książkę, której mi nie przysłali?

Telefonów nie odbierają, e-maile pokasują, Księgarnia do upadłości, a pan prezes (celowo małą literą) za moje pieniądze kupi sobie drinka na Karaibach? Proszę o wskazówkę” – napisała jedna z naszych Czytelniczek. Dziennik Internautów sprawdził, co można zrobić w takiej sytuacji. Zgodnie z wczorajszym doniesieniem Gazety Prawnej Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość sklepu internetowego Vivid.pl. 100% akcji spółki należy do Telefonii Dialog, jednostki zależnej KGHM Polska Miedź. Uprawomocnienie postanowienia o upadłości nastąpi 10 października 2008 roku. Dziennik Internautów poprosił sklep o wyjaśnienie, co powinny zrobić osoby, które w ostatnich tygodniach jego działania wpłaciły pieniądze, ale nie dostały zamówionego towaru. Najpierw otrzymaliśmy wiadomość od Joanny Karwackiej z Biura Obsługi Klienta Vivid.pl: Szanowna Pani, pieniądze zostaną zwrócone. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta na adres [email protected]. Na maile odpowiemy, tylko w odpowiednim czasie, opóźnienie spowodowane jest brakiem obsługi. Z informacją od naszej Czytelniczki zapoznała się też Alicja Giedroyć, p.o. rzecznika prasowego Telefonii Dialog, która napisała: Nie jest prawdą, że w żaden sposób nie można nawiązać kontaktu z obsługą Vivid.pl. Po uruchomieniu procedury upadłości spółki rzeczywiście jedyną formą kontaktu z pracownikami jest droga mailowa. Dla internautów nie stanowi to przecież żadnego utrudnienia. Na stronie www.vivid.pl został umieszczony komunikat, w którym jest to jednoznacznie wyjaśnione. Żaden e-mail nie jest i nie będzie kasowany, niech więc klienci się nie martwią: informacja od nich na pewno dotrze do właściwych osób. Zresztą, żeby odzyskać pieniądze za niedostarczony towar, w ogóle nie trzeba się kontaktować z Vividem, zwroty są realizowane automatycznie, stopniowo trafiają do kolejnych klientów. Zapewniam też, że prezes (to słowo z zasady pisze się małą literą) nie przebywa na Karaibach, ani też w najbliższym czasie się tam nie wybiera. Klientów czekających na zwrot swoich pieniędzy prosimy o cierpliwość i przepraszamy za problemy związane z upadłością spółki. Wygląda na to, że nie ma się czego obawiać, klientom Vivid.pl pieniądze zostaną zwrócone. Chcąc pomóc Czytelnikom, którzy – być może – w przyszłości znajdą się w podobnej sytuacji poprosiliśmy o komentarz kancelarię prawniczą Rachelski i Wspólnicy. Poniżej zamieszczamy wypowiedź prawnika Pawła Kowalskiego, którą dziś otrzymaliśmy: W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy obejmującej likwidację majątku upadłego wierzyciele takiej osoby powinni zgłaszać swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa termin, w jakim wierzyciele powinni zgłosić swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności po wyznaczonym terminie nie spowoduje nie uwzględnienia zgłoszenia przez sędziego-komisarza, jednakże w takim przypadku wierzyciel może zostać obciążony obowiązkiem poniesienia kosztów wynikłych z opóźnienia w zgłoszeniu.  Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma wierzyciel powinien dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego określają szczegółowo, jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W pierwszej kolejności w zgłoszeniu wierzytelności należy podać imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, w zależności od tego czy wierzytelność zgłasza wierzyciel będący osobą fizyczną, czy też prawną. W zgłoszeniu należy też określić wartość wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi albo wartość wierzytelności niepieniężnej.          Ważnym elementem zgłoszenia wierzytelności jest przedstawienie dowodów stwierdzających istnienie zgłaszanej wierzytelności. Najczęstszymi dowodami dokumentującymi fakt istnienia wierzytelności są wszelkiego rodzaju umowy zawierane z upadłym, zlecenia, zamówienia itp. W przypadku posiadania dokumentów księgowych potwierdzających istnienie wierzytelności, takich jak faktury VAT, rachunki, również należałoby je dołączyć do zgłoszenia wierzytelności. Jeżeli wierzytelność została wcześniej zasądzona od upadłego prawomocnym wyrokiem sądu, do zgłoszenia wierzytelności warto taki wyrok dołączyć.         Kolejnym elementem, który powinien się znaleźć w treści zgłoszenia wierzytelności jest określenie kategorii, do jakiej wierzytelność ma być zaliczona. Art. 342 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego wprowadza cztery kategorie wierzytelności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Najczęściej w grę wchodzić będzie trzecia i czwarta kategoria zaspokojenia. Jeżeli zgłaszana wierzytelność była zabezpieczona, np. poprzez ustanowienie zastawu czy też hipoteki, w zgłoszeniu takiej wierzytelności należy tę okoliczność zaznaczyć, wraz ze wskazaniem sumy zabezpieczenia.        W przypadku wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, w zgłoszeniu wierzytelności trzeba wskazać również przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu. Chodzi tu o sytuacje, w których upadły odpowiada za zobowiązanie tylko pewnymi składnikami majątkowymi, np. jeżeli upadły ustanowił hipotekę na własnej nieruchomości na zabezpieczenie długu osoby trzeciej.  Jeżeli w chwili ogłoszenia upadłości zgłaszana wierzytelność była przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego, w zgłoszeniu wierzytelności należy również podać taką okoliczność, określając stan sprawy, czyli na jakim etapie znajduje się takie postępowanie. Źródło: Dziennik Internautów

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.