Sukcesja uniwersalna po stronie wierzyciela hipotecznego

W obrocie gospodarczym nierzadką praktyką służącą zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest ustanawianie hipotek, które mogą obciążać nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Sukcesja uniwersalna po stronie wierzyciela hipotecznego

W obrocie gospodarczym nierzadką praktyką służącą zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest ustanawianie hipotek, które mogą obciążać nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub wierzytelnośc zabezpieczoną hipotecznie (tzw. subintabulat), w całości lub czesci ułamkowej, stanowiącej udział współwłacciciela. Na mocy tego prawa, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierszeństwem przed wierzycielami osobistymi kazdocesnego jej własciciela. Jednak nie w każdym przypadku procedura egzekwowania wierzytelności hipotecznych bedzie dostatecznie sprawna i szybka dla nastepcy prawnego wierzyciela…

Menu