Prawnicy oceniają stan gospodarki

Stanisław Rachelski, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

– Właściwie nie można wskazać impulsów legislacyjnych, napędzających koniunkturę gospodarczą w ostatnim czasie, ale z drugiej strony nie ma również nowych zdecydowanych hamulców, które nie pozwalałyby gospodarce spokojnie się rozwijać. Koniunkturę napędza eksport. Widać to wśród naszych klientów. Bezrobocie będzie malało wśród wykwalifikowanych kadr. Jeżeli ktoś jest mobilny i może przenieść się w poszukiwaniu pracy do ośrodków przemysłowych poza miejscem swojego zamieszkania, znajdzie pracę. Ludzie niewykwalifikowani i powyżej pewnego wieku będą mieli problem ze znalezieniem zatrudnienia. Odnosi się wrażenie, że do Polski napływa więcej kapitału zagranicznego niż jeszcze przed rokiem. Członkostwo w UE jest dla Polski gwarancją stabilności gospodarczej, co przyciąga inwestorów.