Prawnicy oceniają stan gospodarki

Stanisław Rachelski, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

Podatek nie do kwestionowania Przed podpisaniem umowy warto wszystko dokładnie przeliczyć. Dzięki temu niektórych podatków można uniknąć.

Cechą charakterystyczną outsourcingu jest budowanie relacji o trwałym charakterze. Dlatego umowy dotyczące tej usługi zwykle dotyczą współpracy między podmiotami w nawet kilkunastoletnim okresie. Mając tego świadomość, warto dobrze przemyśleć decyzję o korzystaniu z outsourcingu jeszcze przed sygnowaniem umowy. Nierzadko, wprowadzenie do niej odpowiednich zapisów daje gwarancję jakości i oszczędności.

Zanim firma zdecyduje się na outsourcing, powinna skalkulować skutki podatkowe takiego przedsięwzięcia. Może bowiem okazać się, że to, co uda się zaoszczędzić w postaci mniejszych kosztów zabierze fiskus.

Dla niektórych podmiotów outsourcing może okazać się rozwiązaniem niekorzystnym ze względu na regulacje podatku VAT podkreśla Andrzej Dębiec, partner z kancelarii Lovells. Jak tłumaczy, dotyczy to sytuacji, w której wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu VAT, usługobiorca natomiast nie może tego podatku odliczyć. Dotyczy to usługobiorców, którzy sprzedają towary lub wykonują usługi zwolnione z tego podatku. Najliczniejszą grupą są tu różnego rodzaju instytucje finansowe, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne tłumaczy Andrzej Dębiec. Kiedy już zdecydujemy się na outsourcing, należy pamiętać, że umowy dotyczące usług o charakterze niematerialnym wymagają skrupulatnego zbierania dokumentacji, tak aby nie narazić się organom podatkowym. Najlepiej jest więc na bieżąco gromadzić wszelkie dowody wykonania tych usług w postaci analiz, raportów, korespondencji.

Tym samym zmniejszamy ryzyko zakwestionowania przez urząd skarbowy uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków przeznaczonych na zakup tych usług twierdzi Andrzej Dębiec.

Żeby nie narazić się na zbyt wysokie koszty i reperkusje ze strony organów podatkowych, trzeba pamiętać o ustaleniu, jakiej stawce podatku VAT dane usługi podlegają. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, kiedy w ramach jednej umowy wykonywane są różne usługi, które podlegają innym stawkom.

W takim przypadku korzystne jest ustalenie odrębnego wynagrodzenia dla poszczególnych rodzajów usług podkreśla Andrzej Dębiec. Jeśli usługodawca i jego klient mają siedziby w różnych krajach, dobrze jest też sprawdzić, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu. W przypadku większości usług o charakterze niematerialnym miejscem opodatkowania jest kraj, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy.

W sytuacji, kiedy polska firma decyduje się na skorzystanie z outsourcingu w obrocie międzynarodowym, może ją obciążać obowiązek zapłaty 20-proc. podatku, tzw. witholding tax. Sposobem na jego uniknięcie jest uzyskanie certyfikatu rezydencji, dostarczonego przez zagranicznego partnera, a wystawionego przez tamtejszy urząd podatkowy. To zwalnia z podatku w przypadku niektórych usług z zakresu doradztwa, księgowości, porad prawnych, zarządzania, kontroli czy przetwarzania danych zapewnia Andrzej Dębiec.

Wiele kłopotów z outsourcingiem ma swoje korzenie w nieprecyzyjnych umowach.

W przypadku usług finansowo-księgowych za nieprawidłowości podatkowe odpowiada zarząd całym swoim majątkiem. I tej odpowiedzialności nie da się wyłączyć, można jednak dołączyć do umowy zapis przewidujący współodpowiedzialność firmy outsourcingowej uważa Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

Tu nie wystarczy sama deklaracja odpowiedniego zapisu w umowie. Największą pewność daje sytuacja, w której usługodawca jest ubezpieczony od np. ryzyka prowadzonej przez siebie działalności. Wtedy możemy być spokojni, że firma outsourcingowa udźwignie ciężar ewentualnej odpowiedzialności finansowej. Innym sposobem na zagwarantowanie wysokiej jakości usług jest też ustalenie wysokości kar umownych, a także wynegocjowanie tzw. SLA, czyli gwarantowanego poziomu usług. Nawet najdoskonalsza umowa nie rozwiąże jednak problemów związanych z respektowaniem polskich przepisów.

W myśl naszego prawa, np. outsourcing kadrowo-płacowy czy HR wymaga zgody pracowników na udostępnienie ich danych osobowych podkreśla Urszula Młynarczyk. A wykonanie tych usług musi być zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Karol Jedliński