Kiedy członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z o.o.? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kiedy członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z o.o.?

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 568 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 05 stycznia 2010 r.  Autor: Stanisław Rachelski

 

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 568 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgodnie z art. 299 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Wtej sytuacji wierzyciel nie musi wykazywać poniesionej szkody, winy ani też związku przyczynowego między działaniem lub zaniechaniem członka zarządu a poniesioną przez niego szkodą. Wystarczające jest posiadanie postanowienia o bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki.

Pewne niejasności interpretacyjne może budzić pojęcie „członkowie zarządu“ użyte w art. 299 par. 1 k.s.h. Należy uznać, że termin ten nie odnosi się wyłącznie doaktualnych członków zarządu (osób, które figurują w KRS), ale do wszystkich członków zarządu, bez względu na to, czy aktualnie są członkami tego organu, jeślitylko pełnili tę funkcję w czasie, gdy zobowiązanie spółki stało się wymagalne do momentu wystąpienia wierzyciela z powództwem przeciwko spółce. Jakwspomniano, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter solidarny. Oznacza to, że wierzyciel według własnego wyboru możeskierować roszczenia w stosunku do wszystkich członków zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego), wybranych członków zarządu lub konkretnego członka zarządu. Członkowie zarządu, którzy dokonali spłaty zobowiązań spółki na podstawie art. 299 par. 1 k.s.h. nie mają natomiast żadnych roszczeń zwrotnych do spółki.

Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa w art. 299 par. 1, jeżeli wykaże przynajmniej jedną z przesłanek: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości; wszczęto postępowanie układowe; niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z jego winy; mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nieponiósł szkody (299 par. 2 k.s.h.).

 

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.