Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 27 październik 2009 r. Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 520 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego Czy jeżeli kadencja członków zarządu (rady nadzorczej) spółki jest wspólna, to wszyscy członkowie danego organu powoływani są w jego skład na okres, który jest dla nich wspólny i zakończy się w tym samym czasie? Tak. Przykładowo, jeżeli członkowie rady nadzorczej powołani zostali na trzyletnią kadencję 20 kwietnia 2007 r., to ich kadencja upłynie 20 kwietnia 2010 r. Jeśli w trakcie kadencji dany członek rady nadzorczej zostanie odwołany, zrezygnuje z pełnionej funkcji lub umrze, jego następca będzie niejako kontynuował mandat swego poprzednika. Mandat „dokooptowanego“ członka rady nadzorczej wygaśnie jednocześnie z wygaśnięciem mandatów tych członków, którzy zostali powołani do rady nadzorczej na początku kadencji. Wprzypadku natomiast kadencji indywidualnej każdy członek rady nadzorczej posiada własną kadencję, niezależną od pozostałych członków rady nadzorczej. Wtym przypadku, jeśli nawet pierwotnie wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powołani w tym samym dniu i zgodnie ze statutem mają taką samą kadencję, to w razie rezygnacji z pełnionej funkcji, śmierci czy też odwołania jednego z członków rady nadzorczej, jego następcy zaczyna biec nowa, jego własna kadencja liczona od dnia powołania do rady nadzorczej. Przykładowo, jeżeli trzyosobowa rada nadzorcza (w składzie A, B i C) została powołana 20 kwietnia 2007 r. na okres trzyletniej kadencji, a następnie 10 października 2008 r. członek rady nadzorczej A został odwołany, a w jego miejsce powołano osobę D, to 10 października 2008 r. członek rady nadzorczej D rozpocznie swą odrębną, indywidualną trzyletnią kadencję. Wtakim przypadku, biorąc pod uwagę to, że każdy z członków rady nadzorczej ma swoją indywidualną kadencję – kadencja członków rady nadzorczej B i C skończy się 20 kwietnia 2010 r., a kadencja członka rady nadzorczej D upłynie 10 października 2011 r. Wpraktyce zdecydowanie bardziej popularny jest system oparty na wspólnej kadencji, który wydaje się być prostszy w bieżącym monitorowaniu (jedna kadencja dla całego organu), co nie jest bez znaczenia zwłaszcza dla małych spółek.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.