Źródło: Gazeta Finansowa Data: 18 grudnia 2009 r. Autor: Paweł Kowalski

W Internecie ogłasza się wielu drobnych producentów minielektrowni, które opierają się na działaniu turbin wiatrowych. Co powinien sprawdzić nabywca przed zakupem tego typu urządzeń, które miałyby dostarczać mu prąd?

Instalacja przydomowych elektrowni wiatrowych o małej mocy, działających niezależnie od sieci elektroenergetycznej, nie wymaga wielu zezwoleń. Decydując się na zakup urządzeń do przydomowej produkcji prądu, warto sprawdzić, jaki poziom hałasu emitują. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (DzU 2002 r. Nr 8, poz. 81) obiekty i urządzenia stanowiące źródła hałasu powinny być lokalizowane w taki sposób, by nie naruszały dopuszczalnych poziomów hałasu. Przydomowe elektrownie wiatrowe zazwyczaj spełniają te wymogi już w odległości 20 m od budynków mieszkalnych. Turbiny wiatrowe umieszczane są najczęściej na masztach osadzonych w gruncie. Przystępując do budowy przydomowej elektrowni wiatrowej, należy pamiętać, że maszty posiadające fundament (trwale związane z gruntem) są uważane za obiekty budowlane i podlegają wszelkim przepisom prawa budowlanego. Urządzenia nieduże, sięgające niewiele wyżej niż okoliczna zabudowa, umieszczone na masztach z odciągami, zazwyczaj tym przepisom nie podlegają, a co za tym idzie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wiatraki o niewielkich gabarytach mogą być również instalowane na dachach budynków, jednak konstrukcja dachów musi być przystosowana do tego typu dodatkowego obciążenia.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.