Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 325 181,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Bank
Następny wpis
Menu