Wygrana naszej Kancelarii przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  w dniu 6 października 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Deutsche Bankowi Polska Spółka Akcyjna w Warszawie zasądza od pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 355.641,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i  zasądza od pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

wyrok frankowy

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko mBank
Następny wpis
Kolejna wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.
Menu