Wygrana z Bankiem Getin Noble

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A ustalił  nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF  pomiędzy powódką, a Noble Bank S.A. w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego. To oznacza, że umowa została uznana za nieważną.
Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 223.745,21 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu