Wygrana z Bankiem Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
ustalił, że umowa o kredyt zawarta pomiędzy naszymi klientami  a Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 258.269,58 zł  oraz 88.748,14 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 23 lutego 2021 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu