Wygrana z Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 61 257,41  oraz kwotę 17 454,80 CHF , z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 121 743,52 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty.
Santander Bank Polska

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A. 
Menu