Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ustalIŁ, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawartej pomiędzy naszymi klientami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie umowy o kredyt mieszkaniowy z 2005 roku. Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz naszych klientów kwotę 141.220,00 złotych.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Pekao S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu