Wygrany wyrok z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny na rozprawie sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną. Zasądził od banku na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 67 970,27 zł  oraz 50.052,74 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 12 października 2022 r. do dnia zapłaty.
Wyrok zapadł po niespełna 2 latach i 2 miesiącach od dnia złożenia pozwu, nie jest prawomocny – Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z Bankiem PKO BP

Poprzedni wpis
Wygrany wyrok z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium
Menu