Wygrany wyrok z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku
o ustalenie i zapłatę, ustalił, że umowa między naszą klientką, a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powódki kwotę 243.990,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

wyrok z Bankiem bph

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z z Bankiem Pekao
Następny wpis
Wygrany wyrok z Bankiem PKO BP
Menu