Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Consumer Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt II C 496/20 podtrzymał dotychczasowy wyrok i uznał umowę za nieważną.  Tym samym nasz klient został uwolniony od toksycznego kredytu. To pokazuje, że warto iść do sądu i warto walczyć o swoje.
Obecnie nasza Kancelaria ma na koncie kilkadziesiąt wyroków prawomocnych – wszystkie to wygrane naszych klientów.

Teraz jest najlepszy czas aby Uwolnić się od kredytu.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Uproszczenia przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych
Menu