Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej ustalił, że umowa między naszym klientem a Bankiem jest nieważna.Dzięki takiej decyzji klient został uwolniony od kredytu. Warto w tym miejscu dodać, że wyrok zapadł po niespełna 10 miesiącach od dnia wpływu sprawy do Sądu Apelacyjnego,  powództwo uwzględnione w całości.
wyrok Prawomocny

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Menu