Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Bank

Kolejny PRAWOMOCNY wyrok naszej Kancelarii, tym razem z Santander Bank Polska S.A. .
Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 297/21 oddalił apelację i tym samym uznał umowę za nieważną. 
Nasz klient na pozytywny wyrok, unieważniający jego umowę i uwalniający go od kredytu w sumie czekał zaledwie 2 lata., wyrok zapadł po niespełna 8 miesiącach od dnia wpływu sprawy do Sądu Apelacyjnego. Powództwo główne zostało uwzględnione w całości.
Wyrok jest prawomocny.
Chcesz dołączyć do tych, którzy nie muszą się już martwić spłacaniem toksycznego kredytu? To proste – wyślij skany swojej umowy na adres: 👉[email protected]
wyrok prawomocny  zSantander Bank Polska S.A.
Poprzedni wpis
Wygrana z bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu