Wygrany Prawomocny wyrok z Deutsche Bank Polska

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r., sygn. akt I C 1611/20 uznał umowę za nieważną. I tym samym zasądził od Banku   kwoty: 326 344,32 zł oraz 157 672,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia6 października 2022 roku do dnia zapłaty.

wyrok prawomocny z Deutsche Bank Polska

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer S.A.
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu