Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Raiffeisen Bank International

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 2837/21 uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną. Wyrok zapadł po niespełna 1 roku i 1 miesiącu od dnia wpływu sprawy do Sądu Apelacyjnego. Łącznie w obu instancjach sprawa trwała zaledwie 2 lata. Powództwo główne zostało uwzględnione w całości.
To pokazuje, że można uwolnić się od kredytu, i mimo tego, co czytamy w mediach, wcale nie musi to być proces długi.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Santander Bank Polska
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu