Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem PKO BP

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w Szczecinie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę,  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 19 września 2022 roku, sygn. akt I C 872/21, ustala, że umowa między naszym klientem, a Bankiem jest nieważna. Wyrok zapadł po niespełna 2 miesiącach od dnia wpływu sprawy do Sądu Apelacyjnego, powództwo zostało uwzględnione w całości.

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Czy da się podważyć zapisy umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR?
Menu