Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 24 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 16896/21 oddalił apelację i tym samym uznał umowę miedzy Bankiem, a naszym klientem za nieważną.

WYROK PRAWOMOCNY

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Menu