Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A,

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę i ustalenie, ewentualnie o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt XXIV C 1166/16 uznał umowę między naszym klientem, a Bankiem za nieważną. Ty samym nasz klient został uwolniony od toksycznego kredytu.

wyrok z Bankiem Millenium

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer
Menu