Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S. A.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 9 listopada 2021 r. sygn. akt I C 838/20 oddalił apelację i tym samym uznał, że umowa jest nieważna. Dla naszego klienta to bardzo dobra wiadomość, ponieważ został uwolniony od kredytu, a ponadto  sąd zasądził na rzecz klienta 100% roszczenia, 100% kosztów procesu oraz nawet nie zmienił daty dochodzenia odsetek. Pozew został złożony 30 października 2020 roku, wyrok w pierwszej instancji zapadł 9 listopada 2021, a zatem nasz klient na koniec całej sprawy czekał niecałe dwa lata.
To pokazuje, że warto walczyć o swoje.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła Mecenas Paulina Dębowska z zespołem. wyrok prawomocny Frankowicza sąd łódź

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer S.A.
Menu