Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku
o ustalenie i zapłatę, ewentualnie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 lipca 2022 roku, sygn. akt I C 1749/21 tym samym uznał umowę za nieważną. Kolejni klienci naszej kancelarii zostali uwolnieni od kredytu. Pozew został wniesiony w listopadzie 2021 r. Sprawa zakończyła się po  roku i 4 miesiącach.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Getin Noble
Menu