Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH o zapłatę na skutek apelacji pozwanego i zażalenia powoda  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2022 r. sygn. akt XV C 605/18 uznał umowę za nieważną.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem PKO BP
Menu