Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
o zapłatę  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 października 2021 r.,
sygn. akt XXV C 3756/20 uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną.
Kolejny klient został raz na zawsze uwolniony od kredytu!
To pokazuje, że teraz jest najlepszy czas na to aby iść do sadu i walczyć o swoje pieniądze.

wyrok prawomocny Bank Millennium S.A.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Ugoda z Bankiem – czy możesz wpaść „z deszczu pod rynnę”?
Menu