Wygrany Prawomocny wyrok z Bank BPH

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH na skutek apelacji strony pozwanej, oddalił apelację i tym samym uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Santander Consumer Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu