Wygrana z z Bankiem Pekao

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
uznał umowę za nieważną. Zasądził od na rzecz naszego klienta kwotę 459.048,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

 

 

Poprzedni wpis
Czy da się podważyć zapisy umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR?
Następny wpis
Wygrany wyrok z Bankiem BPH S.A.
Menu