Wygrana z Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe  zawarta pomiędzy naszymi klientami a Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości.  Zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów kwoty 40.700wyrok,49 złotych oraz 27.153,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 października 2022 roku do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Pekao S.A.
Następny wpis
Wygrana z PKO Bank Polski
Menu