Wygrana z Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska ustalił, że umowa miedzy naszymi klientami, a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od Santander Bank Polska  na rzecz naszych klientów  kwotę 239.478,53 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 maja 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Menu