Wygrana z Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszą klientką a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki  kwotę 93 325,56 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank
Następny wpis
Prawomocna wygrana z mBank S.A.
Menu