Wygrana z Raiffeisen Bank International AG

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu
ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy między naszą klientką a Bankiem. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 136.902,02 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankowi Millennium S. A
Następny wpis
Prawomocna wygrana z Bankiem PKO BP
Menu