Wygrana z Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu uznał umowę między naszym klientem, a Bankiem  za nieważną. Zasądził od Raiffeisen Bank na rzecz powoda kwoty: 75 616,42 zł i 58 664,15 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 października 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja. Pozew został złożony dnia 30.04.2020.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Prawomocna wygrana z mBank S.A.
Menu