Wygrana z Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną. Zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz a kwotę 43.108,70 PLN oraz kwotę 56.502,96 CHF – obie te kwoty z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty – z zastrzeżeniem, że zapłata należności na rzecz jednego z powodów zwalnia pozwanego z obowiązku zapłaty na rzecz drugiego z powodów do wysokości dokonanej zapłaty (in solidum).

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BNP Paribas Bank
Menu