Wygrana z Bankowi Millennium S. A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu między Bankiem a naszym klientem.  Zasądził od pozwanego Banku Millennium S. A. na rzecz powoda  kwotę 147 397,07 zł oraz kwotę 33 466,19 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Handlowym
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International AG
Menu