Wygrana z Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko bankowi Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu
uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną.  Zasądził od banku- Raiffeisen Bank International na rzecz klientów kwoty:
a) kwotę 131.953,19 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 3 czerwca 2020r. do dnia zapłaty;
b) kwotę 131.953,19 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 3 czerwca 2020r. do dnia zapłaty.

To pokazuje, że warto iść do sądu i walczyć o swoje.
Wyrok nie jest prawomocny Bankowi przysługuje apelacja.
Raiffeisen Bank International

 

Poprzedni wpis
Ugoda z Bankiem – czy możesz wpaść „z deszczu pod rynnę”?
Następny wpis
Wygrana z mBank S. A.
Menu