Wygrana z Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Wiedniu ustalił, że umowa miedzy naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank  na rzecz powodów łącznie kwotę 99.165,95 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 06 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
Raiffeisen Bank International

 

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Millennium S.A.
Menu