Wygrana z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy  w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International o ustalenie ważności umowy i zapłatę, ustalił, że stosunek prawny między powodem, a pozwanym Raiffeisen Bank, wynikający z nieważnej umowy o kredyt hipoteczny nie istnieje. Uznał zatem, że umowa jest nieważna. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzecz powoda kwotę 132.851,61 zł  oraz kwotę 38.908,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26.11.2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok Raiffeisen Bank

Poprzedni wpis
W co grają Banki – lawina pozwów, niekorzystne ugody, roszczenia?
Następny wpis
Kolejna Wygrana z mBank S.A.
Menu