Wygrana z PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie uznał, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 156 972,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty oraz  kwotę 53 354,57 CHF ( wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Następny wpis
Kredyt frankowy a zarzut zatrzymania – jak według Banku mieć jabłko i zjeść jabłko.
Menu