Wygrana z PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny na rozprawie  przeciwko: Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od pozwanego  na rzecz powódki kwoty:
– 107 289,45  złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.
– 453,82 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadzi Mecenas Mikołaj Mak, specjalizujący się w prawie bankowym, prawie konsumenckim, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym, w szczególności w sporach z instytucjami rynku finansowego.

wyrok z Bankiem

Poprzedni wpis
Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? Wyjaśniamy.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Menu