Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny  po rozpoznaniu sprawy  przeciwko bankowi- mBank SA w Warszawie uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.  Zasądził mBank SA  na rzecz klienta kwotę 128.083,58 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 18 marca 2020r. do dnia zapłaty.
wyrok z mBank

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Deutsche Bank Polska
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Menu