Wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił,  że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu między naszym klientem a bankiem, co oznacza, że uznał umowę za nieważną. Zasądza od pozwanego Getin Noble Bank na rzecz powodów  kwotę 147 497,28 zł tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 września 2021 r. do dnia 1 listopada 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.
wyrok z Getin Noble bank

 

 

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bank Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Menu