Wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa między Bankiem a naszymi klientami jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 147 497,28 zł tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 września 2021 r. do dnia 1 listopada 2021 r. z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 125 768,53 zł tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty.
wyrok z Bankiem Getin

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu