Wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy  przeciwko Getin Noble Bank S.A.  ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny  zawartej pomiędzy Getin Bank S.A. a naszym klientem. Zasądził od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz naszego klienta kwotę 269.415,27 złotych wraz z odsetkami liczonymi za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.


.

Poprzedni wpis
Podpisać ugodę z Bankiem, czy walczyć w sądzie?
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu