Wygrana z Deutsche Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A, z siedzibą w Warszawie
ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów 932 661, 74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 06 maja 2023 roku do dnia zapłaty, a także  191 347,85 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 06 maja 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Prawomocna wygrana z Bankiem Santander Bank Polska
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Menu