Wygrana z Deutsche Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie w IV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał, że umowa między naszym klientem a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska na rzecz powoda kwoty 74.717,78 zł oraz 213.815,41 EUR , przy czym co do każdej z tych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
14 czerwca 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2023 r., zastrzegając, że zapłata przez Deutsche Bank Polska spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powoda na rzecz Deutsche Bank Polska kwoty 1.548.750,97 zł.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Masz kredyt w CHF w Getin Nobel Banku? Koniecznie zgłoś wierzytelność!
Menu